komplex-ogrodnictwo

Nasadzenia drzew, nasadzenia zastępcze oraz zakładanie trawników

Usługi polegające na wycince drzew łączymy z profesjonalnym doradztwem oraz pomocą przy nasadzeniach, w tym - nasadzeniach zastępczych. Wspólnie z naszymi klientami przygotowujemy plany i projekty nasadzeń, dobierając rodzaj formacji roślinnej do warunków terenowych i umiejscowienia nieruchomości. Bierzemy pod uwagę wiele istotnych czynników, uwzględniając m.in. zamierzenia oraz plany klientów związane z następczym wykorzystaniem nieruchomości. Pomagamy przy wyborze sadzonek oraz szkółek, w których warto zaopatrywać się w młode rośliny. Wykonujemy nasadzenia według uzgodnionego projektu, dbając o prawidłowe ich wykonanie oraz pielęgnację drzewek i krzewów w pierwszych dniach po jej wykonaniu. Świadczymy ponadto usługi polegające na zakładania trawników. Obejmują one przygotowanie terenu (przekopanie, oczyszczenie i wyrównanie powierzchni), nawóz ziemi, a nadto - wałowanie i wysiew trawy.

Kiedy należy wykonywać nasadzenia?

Na tak postawione pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wypracowane w praktyce szkółek leśnych oraz podmiotów zajmujących się na co dzień nasadzeniami standardy mogą być pomocne jedynie przy określeniu przybliżonych terminów, które sprzyjać będą jak najlepszemu wzrostowi poszczególnych drzew i krzewów. Decyzję w tym przedmiocie należy podjąć po przeanalizowaniu lokalnych uwarunkowań siedliskowych oraz po doborze gatunków drzew i krzewów, które będą miały tworzyć formację roślinną. Dopiero w oparciu o takie dane możliwe będzie precyzyjne nakreślenie planu nasadzeń, uwzględniającego optymalne terminy nasadzeń z uwagi na cykl biologiczny roślin.

Nasadzenia drzew i zakładanie trawników w Chorzowie

Swoją ofertę kierujemy w pierwszej kolejności do mieszkańców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, a także podmiotów samorządowych i państwowych z Chorzowa oraz okolic. Świadczymy usługi na terenie aglomeracji śląskiej, obejmując zakresem swojej działalności m.in. takie miejscowości jak Katowice, Świętochłowice, Ruda Śląska, Bytom i wiele innych. Istnieje ponadto możliwość wykonania nasadzeń oraz zakładania trawników także na obszarze wykraczającym poza województwo śląskie. Wszystkich zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego, w ramach którego możliwe będzie uzgodnienie warunków współpracy.