Wycinka drzew

Kompleksowe usługi wycinki drzew

Swoim klientom oferujemy kompleksowe usługi związane z przygotowaniem do wycinki, wycinką drzew oraz pracami porządkowymi związanymi z oczyszczaniem terenu z gałęzi i drewna. Realizujemy nawet najbardziej skomplikowane zlecenia dotyczące wycinki drzew umiejscowionych w bliskich odległościach od budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wszelkie prace przeprowadzane są w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, co pozwala uniknąć jakichkolwiek problemów w przyszłości. Dysponujemy zapleczem personalnym i technicznym pozwalającym także na wykonywanie prac pielęgnacyjnych na wysokości.

Oferowane usługi

Pomagamy już na pierwszym etapie, związanym z uzyskiwaniem zezwolenia na wycinkę drzewa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przyrody (o ile zgoda organu administracji publicznej jest wymagana przy wycince konkretnego drzewa). Na dalszym etapie współpracy, poza ścięciem wskazanego drzewa pomagamy przy oczyszczeniu odpadów z terenu nieruchomości oraz przy zagospodarowaniu pozyskanego drewna. Poza usługami związanymi stricte z wycinką, oferujemy ponadto profesjonalne doradztwo przy wycinaniu i pielęgnacji drzew i krzewów, a także usługi cięć pielęgnacyjnych metodą odpowiednią do stanu, w jakim znajduje się drzewo.

Wycinka drzew na Śląsku

Zapraszamy do współpracy podmioty prywatne i komercyjne, które zamierzają dokonać wycinki drzew znajdujących się na posiadanych przez nie nieruchomościach. Zakresem terytorialnym naszej działalności objęte zostały wszystkie miejscowości znajdujące się na obszarze aglomeracji śląskiej - Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Bytom i wiele innych. Po wcześniejszym uzgodnieniu podejmujemy się także prac poza opisanym wyżej terytorium, także na obszarze sąsiadujących województw. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących warunków współpracy oraz cen naszych usług, prosimy o skontaktowanie się z nami drogą telefoniczną lub e-mailową.