Utrzymanie porządku na budowach

Dbałość o porządek na placu budowy

Podmioty zaangażowane w proces inwestycyjny i budowlany zobowiązane są dbać o przestrzeganie porządku na terenie budowy. Prawnym tego przejawem są regulacje, które przewidują odpowiedzialność wykonawcy za szkodę powstałą na terenie placu budowy, który przekazany został mu przez inwestora. W praktyce często dbałość o porządek na placu budowy – poza zapobieżeniem wymienionym czynnościom – pomaga także w ewidencjonowaniu stanu materiałów budowlanych oraz sprzętu budowlanego, którzy składowany jest na tym terenie. W ramach świadczonych usług pomagamy naszym klientom w utrzymaniu porządku na placu budowy, umożliwiając im skupienie się na wykonaniu czynności budowlanych.

Porządkowanie i sprzątanie

Oferujemy kompleksowe usługi związane z utrzymaniem porządku na terenie budowy. W zakres wykonywanych przez nas działań wchodzą zarówno czynności związane z porządkowaniem placu budowy oraz sortowaniem i prawidłowym składowaniem sprzętu, urządzeń i materiałów wykorzystywanych w toku prowadzonych prac, jak też czynności związane z bezpośrednim sprzątaniem po kolejno wykonywanych robotach budowlanych. Dzięki naszym usługom wykonawca przedsięwzięcia budowlanego w prosty sposób sprawować może kontrolę nad prowadzonymi pracami, w tym także - nad pracami podmiotów świadczących swoje usługi na zasadzie podwykonawstwa. 

Obsługujemy budowy w Katowicach

Koncentrujemy swoją działalność na terenie województwa śląskiego i to właśnie do podmiotów z tego regionu kierujemy w pierwszym rzędzie ofertę związaną z utrzymaniem porządku na terenie budowy w Katowicach oraz innych śląskich miastach, takich jak Bytom, Chorzów, Świętochłowice i inne. Nie oznacza to jednak, abyśmy zamykali się jedynie na oferentów z tego obszaru. Na zasadzie indywidualnego uzgodnienia świadczymy usługi także na rzecz zleceniodawców z innych miejscowości. Nasza oferta adresowana jest w równym stopniu do odbiorców profesjonalnych - deweloperów oraz firm budowlanych, jak też osób fizycznych, które prowadzą na terenie posiadanej nieruchomości prace i roboty budowlane.