Sprzątanie - dezynfekcja zwłok

Dezynfekcja, sprzątanie i czyszczenie pomieszczeń po zgonach

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą czynności związane z dezynfekcją oraz sprzątaniem i czyszczeniem pomieszczeń po zgonach naturalnych, samobójstwach, zabójstwach oraz zdarzeniach losowych, które skutkowały śmiercią. Wykonujemy usługi niezależnie od czasu, w jakim wykryte zostały zwłoki, w każdym czasie ich rozkładu. Swoją ofertę kierujemy zarówno do odbiorców indywidualnych, jak też klientów korporacyjnych oraz podmiotów samorządowych i jednostek administracji publicznej. Zakres niezbędnych do wykonania prac określamy po oględzinach miejsca, w którym ujawniono zwłoki, przy uwzględnieniu poziomu skażenia poszczególnych pomieszczeń. Powierzone nam czynności wykonujemy w sposób w pełni bezpieczny dla zdrowia, umożliwiający jednocześnie szybkie zakończenie prac odkażających.

Pełne bezpieczeństwo

Wykonując powierzone nam prace staramy się zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo, eliminując możliwość przypadkowego zetknięcia się z jakimikolwiek odpadami pochodzenia organicznego, tkankami biologicznymi oraz śladami krwi. Dysponując odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, a także adekwatnym zapleczem sprzętowym i technicznym, zabezpieczamy pomieszczenia, uniemożliwiając bezpośredni kontakt z jakimikolwiek bakteriami, krwią lub płynami ustrojowymi. Podejmowane przez nas czynności pozwalają ponadto na uniknięcie zakażenia groźnymi wirusami - HIV oraz WZW typu A i B oraz innymi substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia ludzkiego.

 

Sprzątanie na Śląsku

Wykonujemy usługi z zakresu sprzątania, dezynfekcji i czyszczenia po zgonach, zmarłych i samobójstwach w Katowicach oraz innych miastach aglomeracji śląskiej - m.in. w Chorzowie, Świętochłowicach, Bytomiu, Zabrzu. Po wcześniejszym uzgodnieniu jesteśmy też w stanie podjąć się wykonania czynności poza granicami województwa. Świadczymy swoje usługi na rzecz podmiotów fizycznych oraz przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzonej przez nich działalności. Przed przystąpieniem do wykonania powierzonych nam prac uzgadniamy wszelkie szczegóły związane z ich wykonaniem, co pozwala uniknąć ewentualnych nieporozumień.